Kutu

İnsanı insan yapan nedir? Düşünebilme ve sorgulayabilme yetisi değil mi? Bu platform da bu amaçla var. Senin için değili belki biraz benim için ama esas kimin için biliyor musun? Burası sürpriz olsun. Ne diyorduk mademki insansın düşün ve sorgula! Ancak bir sorun var dostum. Bir kutuda yaşatılıyoruz hepimiz. En özgür…

Düzen

Bilginin kaynağı benzetimdir. Platon’un at ideası kuramında da olduğu gibi. İnsan önce bir ağaç görür ve kafasında ağaç imgelemi oluşturur. Bu imgeleme yeterince benzeyen her şeye ağaç diyebilir artık evet bilgi oluşur. Foucault da bilginin benzerlikle oluştuğunu söyler. Nitelikli bilgi ise analitik bilgidir analizle oluşur. Analiz ise tasnifle. Eğer tasnifi…

Ada

sonuna ulaşılamayandır. bu sonu olmadığını göstermez. bir karınca için dünya sonsuzdur, peki bu dünyanın sonsuz olduğunu mu gösterir? doğuştan kör olan birine renkleri nasıl tarif ederdiniz? diyelim bir şekilde tarif ettiniz, o tarif doğuştan kör olan insanın, turkuaz bir okyanusun nasıl olacağını hayal edebilmesine, anlamlandırabilmesine, okyanusun dibindeki gözlere ziyafet çeken…

Başka bir mesele de var: Değişimi Açıklama

Her değişim kendi doğal açıklamasını gerektirir. Aristo’ya göre tam(bütün) açıklama dört çeşit sebebe dayandırılabilir. Bu sebepleri; Biçimsel sebep (form) Maddesel sebep (material) Etkin sebep (efficient) Nihai sebep (final) olarak listelemek mümkün. Ama her ne kadar sebeplerin farkına varsak bile künhüne vakıf olamıyoruz bir türlü. Başka bir determinist bakış açısına göre…

Yıldız Tozu

Bilimsel araştırmalari ilk hayatın balçıkta oluştuğunu söylüyor. Teolojik kaynaklarda da aynı şekilde topraktan yaratılış anlatılıyorç Oysa yıldız tozu dense havalı olurdu. Yıldız tozu = toprak = çamur = balçık Şimdi ampül yandı mı kafanda dostum. İlk canlı balçıkta ortaya çıkmış bilime göre. sen bunu bu zekanla yüzbinlerce yıl sonunda ancak…

Kutunun Yapısökümü

Bireyi kısıtlayan kutunun varlığını keşfetmekle başına iş açtın dostum. Şimdi sürekli zihnini kurcalayacak bir soruna sahipsin. Bu kutunun sınırları nerede, büyüklüğü ne kadar, kutunun yapısı nedir ve bu kutudan nasıl kurtulabilirim gibi. Bundan kaçış yok. Ama bilki gerçekler huzursuz da etse yalan bir dünyada yaşamak en büyük işkencedir. Hadi ama…